Hem

TRO GER NYA MÖJLIGHETER!


Vi vill stava ordet oro med T så oro blir TRO för Jesu ord i Johannesevangeliet kapitel 14 gäller än:


"Låt inte era hjärtan oroas, Tro på Gud och Tro på mej".


Vår bön och längtan inte minst med vår sång och musik är:

"Låt våra ord, våra tankar och vår sång vara så att vi någon hjälpa kan"


Med önskan om Guds rika välsignelse!

Anita och Thomas Granath


HOPPAS VI MÖTS SNART!